KAÇEP Nedir ?

KAÇEP, Kadın "Aile Çocuk Engelli Politikaları" nın kısaltmasıdır.

KAÇEP olarak amacımız dayanışmayı, paylaşmayı ve kardeşliği esas alan ahenk içinde huzurlu bir toplumsal düzenin tesis edilmesidir.

İLETİŞİM
  • Adres: Ceyhun Atuf Kansu Caddesi
    No:128
    Balgat/ANKARA
  • Telefon: +90-312-472 55 55
  • Faks: +90-312-473 15 44
 

Genel Başkanın Mesajı

Büyük Türk Milleti

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, milletimizin tarihinden ve köklerinden gelen değerlerinden ilham alarak, demokratik standartları yükseltip, temel insan hak ve özgürlüklerini koruyup geliştirerek, vatandaşlarımızın hayat kalitesini artırıp, huzur ve güveni sağlayarak milletimize hizmet etmeyi amaçlamaktayız.

"Hürriyetçilik ve şahsiyetçilik" ilkemizle kişi ve toplumun huzur ve mutluluğu önündeki bütün engellerin aşılarak, temel hak ve özgürlükler ile hukukun üstünlüğünün teminat altına alınmasını devletin en temel görevi kabul etmekteyiz. Bu kapsamda, toplumumuzun önemli bir gerçeği olan engelli vatandaşlarımızın da temel hak ve özgürlüğü, hayat kaliteleri, huzur ve güvenleri de bizim için ayrı bir ehemmiyet arz etmektedir.

Ancak toplumumuz engelli vatandaşlarımızı maalesef ötekileştirmekte, sosyal hayat ve çalışma hayatında bu vatandaşlarımıza yeterli fırsatı sunmamaktadır. Milliyetçiliğimiz, Türk milletine olan derin bağlılığımızın ve sevginin verdiği ilham ve cesaretle, milletimizin var oluşunu anlamlandırmayı ve geleceğini garanti altına almayı temel hedef olarak kabul eder ve bunun için her türlü çabayı gerekli görür. Bu anlayış, milletimizin tüm fertlerini hangi statü ve konumda olursa olsun, birbirinden ayırmadan kucaklayan bir anlayıştır. Bizim en büyük amacımız bu anlayışı milletimizin tüm fertlerinin gönlünde yeşertmek ve engellenen özel gereksinimli vatandaşlarımızı toplumla bütünleştirmektir.

Bu duyguların ışığında gücünü, birlik ve beraberliğimiz ile Türk Milleti’ne olan sarsılmaz sevgiden alan bu kutlu yürüyüşümüzde; sorumlu siyaset anlayışının bir gereği olarak "önce ülkem ve milletim, sonra partim" şiarı ile engelli vatandaşlarımızın istismarına, ötekileştirilmesine, eğitim, çalışma ve sosyal hayatın dışına itilmesine karşı durmamız gerekmektedir. Amacımız dayanışmayı, paylaşmayı ve kardeşliği esas alan ahenk içinde huzurlu bir toplumsal düzenin tesis edilmesidir.

Bu kapsamda, Partimiz bünyesinde engelli vatandaşlarımızla kucaklaşmak, onların sorun ve ihtiyaçlarını belirlemek, parti politikalarımızı ve projelerimizi onların görüşleri doğrultusunda geliştirmek, memleketimiz ve milletimizle ilgili duygularını paylaşmak amacıyla Engelliler Koordinasyon ve İletişim Merkezi (EKİM) kurulmuştur. Engelli vatandaşlarımız bilmelidirler ki Milliyetçi Hareket Partisi olarak onların sorun ve sıkıntılarının farkındayız ve her zaman onların yanındayız.

Biz, dünyanın en gözde ve en zorlu coğrafyasında yaşayan ve bundan böyle de yaşayacak olan bir milletiz. Ne tarihimizi, ne coğrafyamızı değiştirme imkânına sahip değiliz. Hep birlikte bu gerçeklerle daha güzel bir gelecek inşa edebiliriz. Milliyetçi Hareket olarak biz bunun için varız, bunun için de var olmaya devam edeceğiz.

Devlet BAHÇELİ
Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı

 

 

"Engelsiz bir Türkiye, engelsiz bir toplum, engelsiz bir gelecek için sorumluluk şuuru, empati kültürü, dayanışma ve yardımlaşma duygusu muhakkak surette canlı ve aktif tutulmalıdır". 

Devlet BAHÇELİ