KAÇEP Nedir ?

KAÇEP, Kadın "Aile Çocuk Engelli Politikaları" nın kısaltmasıdır.

KAÇEP olarak amacımız dayanışmayı, paylaşmayı ve kardeşliği esas alan ahenk içinde huzurlu bir toplumsal düzenin tesis edilmesidir.

İLETİŞİM
  • Adres: Ceyhun Atuf Kansu Caddesi
    No:128
    Balgat/ANKARA
  • Telefon: +90-312-472 55 55
  • Faks: +90-312-473 15 44

Milliyetçi Hareket Partisi
Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Sn. Dr. Pelin Yılık’ın
“3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili” yaptığı yazılı basın açıklaması.
3 Aralık 2023


 

Birleşmiş Milletler tarafından engellilerin toplumsal yaşama, tam ve diğer bireylerle eşit katılım sağlamalarına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında 3 Aralık, 'Uluslararası Engelliler Günü' olarak ilan edilmiştir.

Bugünün amacı sadece engellileri hatırlamak değil; engelliler ve yaşadıkları engeller konusunda dünya çapında toplumsal farkındalığı arttırmak, eğitim, sağlık, çalışma hayatında yaşadıkları sorunlara dikkat çekmektir. Bir başka ifadeyle onları toplum içinde ayrıştırmak değil; toplumla bütünleşmelerini sağlayacak yolları aramak,onlar için bir anlamda fırsat eşitliği sağlamaktır.

Engel kavramı sadece bireyi ilgilendirmez. Çünkü engelli bir bireyler, sosyal ortamda sürekli başka engellerle karşılaşmaktadır. Bu engeller: toplumdan dışlanma, ayrımcılık ve önyargılardır. Engelliler, toplumun diğer üyeleriyle aynı haklara ve ayrıcalıklara sahip, hizmet görmeye ve düşünülmeye layık ve öte yandan da diğer bireylerle aynı sorumlulukları taşıması gerekli kişiler olarak kabul edilmelidir. Toplumsal farkındalık seviyesinin artırılması için engellilerimizin daha fazla toplumun içinde yer alması, anaokulu seviyesinde engellilerle ilgili farkındalık yaratacak eğitim politikalarına yer verilmesi gerekli ve kaçınılmaz bir gerçektir.

Özel gereksinimi olan bireylerin toplum içerisinde sorunsuz yaşayabilmeleri, toplumun onları anlama düzeyiyle doğrudan ilgilidir. Engelli bireylerimizin engel türleri, engelleriyle ilişkili özellikleri, ihtiyaçları ve bu ihtiyaçları karşılayabilmek için gerekli olan çözüm yolları toplum tarafından bilinmelidir.

Özel gereksinimleri olan engelli bireylerimizin, mümkün olan en erken dönemde, gereksinimlerine uygun eğitim ortamlarında, uygun yöntemler ve araçlar kullanılarak desteklenmesi var olan kapasitelerini en üst seviyede kullanabilmeleri açısından önemlidir.

Toplumsal yaşama katılım anlamında fiziksel erişilebilirlik, eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal aktivitelere katılım, istihdam için uygun koşulların sağlanması hususunda bir çok sorumluluk engelli bireylerimiz için büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda toplumsal farkındalığımızı arttıracak her türlü çalışma değerlidir. 

Elbetteki engelli bireylerimizi bir gün ya da bir hafta hatırlamıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak yılın 365 günü gündemimizde olan bu konu üzerinde hassasiyetle çalışmaktayız. Engelli bireylerimizi bulundukları toplumun önemli ve ayrılmaz bir parçası olarak görmekteyiz. 

Engelli çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın toplumsal yaşam içinde karşı karşıya kaldıkları zorlukları ve engelleri ortadan kaldırmak, onların içinde bulundukları yaşam koşullarını her daim üst standartlara taşımak hepimizin ortak gayreti olmalıdır. Engelli bireylerin, engellerini omuzlayan ebeveynlerini “özellikle annelerini” bu noktada unutmamak gerekmektedir. Anneler ekonomik, sosyal, duygusal ve fiziksel birçok güçlükle mücadele etmek zorunda kalmaktadırlar. Engelli çocuk sahibi annelerin yaşadıkları dezavantajları telafi etmek elbette mümkün değildir. Ama onların bu hayat mücadelelerini anlamak, destekleyici politikalarla hayatlarını kolaylaştırmak mümkündür. 

Bu duygu ve düşüncelerle; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün toplumumuzda ve evrensel anlamda gerekli farkındalığı yaratması anlamında gerekli katkıyı sağlamasını temenni ediyorum.